Artista'Yoko Nagashino' Records Mail Order RECORD CITY Japan
A文
¥$
0

Artista'Yoko Nagashino' ( )

1966 Quartet, Yuki Hanai, Risa Matsuura, Haruka Hayashi; Yoko Nagashino - Norwegian Wood-The Beatles Classic

Denon COCQ84856 Japón 2010

JP¥980

Media : Muy bueno Plus (VG+)

Obi, Scuff on Case *La imagen no corresponde con el artículo real.