artist name includes 'Ken Shimura' Records Mail Order RECORD CITY Japan
A文
¥$
0

artist name includes 'Ken Shimura' ( in all )

BUY

Cha Kato, Ken Shimura - Cha Katou no Hajimete no Boku desu

Comedy, Kayōkyoku, Kay?kyoku

TOSHIBA TP10084 Japan 1976

JP¥449

Media : Excellent (EX), Jacket : Very Good Plus (VG+)

*The image is not from actual item.

BUY

Cha Kato, Ken Shimura - Cha Katou no Hajimete no Boku desu

Comedy, Kayōkyoku, Kay?kyoku

TOSHIBA TP10084 Japan 1976

JP¥449

Media : Very Good Plus (VG+), Jacket : Acceptable (VG)

*The image is not from actual item.

BUY

Cha Kato, Ken Shimura - Cha Katou no Hajimete no Boku desu

Comedy, Kayōkyoku, Kay?kyoku

TOSHIBA TP10084 Japan 1976

JP¥299

Media : Acceptable (VG), Jacket : Very Good Plus (VG+)

Media Soiled *The image is not from actual item.

BUY

Cha Kato, Ken Shimura - Cha Katou no Hajimete no Boku desu

Comedy, Kayōkyoku, Kay?kyoku

TOSHIBA TP10084 Japan 1976

JP¥349

Media : Excellent (EX), Jacket : Acceptable (VG)

*The image is not from actual item.

BUY

Cha Kato, Ken Shimura - Cha Katou no Hajimete no Boku desu

Comedy, Kayōkyoku, Kay?kyoku

TOSHIBA TP10084 Japan 1976

JP¥249

Media : Acceptable (VG), Jacket : Acceptable (VG)

Hard Stain on Media *The image is not from actual item.

BUY

Cha Kato, Ken Shimura - Cha Katou no Hajimete no Boku desu

Comedy, Kayōkyoku, Kay?kyoku

TOSHIBA TP10084 Japan 1976

JP¥399

Media : Very Good Plus (VG+), Jacket : Excellent (EX)

Heavy Mark on Media, Crease/Crinkle on Cover *The image is not from actual item.

BUY

Cha Kato, Ken Shimura - Cha Katou no Hajimete no Boku desu

Comedy, Kayōkyoku, Kay?kyoku

TOSHIBA TP10084 Japan 1976

JP¥449

Media : Very Good Plus (VG+), Jacket : Very Good Plus (VG+)

BUY

Cha Kato, Ken Shimura - Cha Katou no Hajimete no Boku desu

Comedy, Kayōkyoku, Kay?kyoku

TOSHIBA TP10084 Japan 1976

JP¥299

Media : Very Good Plus (VG+), Jacket : Acceptable (VG)

Cover Soiled, Light Mark on Media *The image is not from actual item.

BUY

CHICA BOOM, Kyoko Shimura, Satoshi Tomiie, Kaoru Sakaguchi, Azusa Morimura, Keiji Urata; Ken Morimura - Mango

VICL5280 Japan

JP¥980

Media : Very Good Plus (VG+)

Scuff on Case *The image is not from actual item.

BUY

CHICA BOOM, Neko Oikawa, Tokiko Iwatani, Kyoko Shimura, Yuho Iwasato, Kaoru Sakaguchi, Azusa Morimura, Shohei Narabe; Ken Morimura - 春夏秋冬-Chica Boom

J-pop, Salsa

Speedstar VICL502 Japan 1994

JP¥980

Media : Acceptable (VG)

Pronounced Scratch on Media *The image is not from actual item.

BUY

CHICA BOOM, Yuho Iwasato, Keiko Shimura, Ken Morimura; Shohei Narabe - 春夏秋冬・朝昼夜

VIDL10467 Japan

JP¥3000

Media : Very Good Plus (VG+)

8cmCD *The image is not from actual item.

BUY

CHICA BOOM, Yuho Iwasato, Keiko Shimura, Ken Morimura; Shohei Narabe - 春夏秋冬・朝昼夜

VIDL10467 Japan

JP¥3000

Media : Excellent (EX)

Slight Scuff on Cover, 8cmCD *The image is not from actual item.

BUY

Ken Shimura - Unjarage

Kayōkyoku, Novelty

PONY CANYON 7A0919 Japan 1988

JP¥2480

Media : Very Good Plus (VG+), Jacket : Very Good Plus (VG+)

BUY

Ken Shimura - Unjarage

PONY CANYON S10A0209 Japan 1988

JP¥7980

Media : Very Good Plus (VG+), Jacket : Very Good Plus (VG+)

LINER, Scuff on Case, tray folded

Dub Store Records

Copyright (C) DUB STORE SOUND INC.
ALL RIGHTS RESERVED.