Enka Records Mail Order RECORD CITY Japan
日本語 0

All items Enka ( in all )

BUY

Ai & Makoto - Ai To Makoto No Arukagiri

CANYON A250 Japan 1975

¥449 (US$3.95)

Media : Very Good Plus (VG+), Jacket : Very Good Plus (VG+)

BUY

Ai & Makoto - Ai To Makoto No Arukagiri

CANYON A250 Japan 1975

¥449 (US$3.95)

Media : Very Good Plus (VG+), Jacket : Very Good Plus (VG+)

BUY

Ai George - Garasu No Jonny

TEICHIKU GM50 Japan

¥579 (US$5.10)

Media : Excellent (EX), Jacket : Excellent (EX), Obi : Excellent (EX)

LINER

BUY

Ai George - Garasu No Jonny

TEICHIKU GM50 Japan

¥592 (US$5.21)

Media : Very Good Plus (VG+), Jacket : Very Good Plus (VG+), Obi : Excellent (EX)

*The image is not from actual item.

BUY

Ai Kazumi - Onnna Hana /Tokiko

Kayōkyoku

MCA E1016 Japan 1971

¥460 (US$4.05)

Media : Very Good Plus (VG+), Jacket : Very Good Plus (VG+)

BUY

Ai Yoshida - Aishite Toyohashi / Shinjyuku Koi Akari

Enka

PRINCE NPS1072 Japan

¥449 (US$3.95)

Media : Excellent (EX), Jacket : Very Good Plus (VG+)

*The image is not from actual item.

BUY

Aiji Egawa - Sanosa / Furyu Nihon Bashi

COLUMBIA WK32 Japan 1977

¥449 (US$3.95)

Media : Acceptable (VG), Jacket : Acceptable (VG)

Sticker on Label *The image is not from actual item.

BUY

Aiji Egawa - Bin No Hotsure / Yari Wa Sabite Mo

COLUMBIA WK33 Japan 1977

¥449 (US$3.95)

Media : Acceptable (VG), Jacket : Very Good Plus (VG+)

LINER, Sticker on Label *The image is not from actual item.

BUY

Aiji Egawa - Sanosa / Furyu Nihon Bashi

COLUMBIA WK32 Japan 1977

¥449 (US$3.95)

Media : Very Good Plus (VG+), Jacket : Very Good Plus (VG+)

LINER, Writing on Label *The image is not from actual item.

BUY

Aiji Egawa - Horete Kayou / Utsuriga

COLUMBIA SA3077 Japan 1963

¥544 (US$4.79)

Media : Excellent (EX), Jacket : Very Good Plus (VG+)

LINER *The image is not from actual item.

BUY

Aiko Anzai - Tsuki No Sabaku / Akatombo

COLUMBIA AK169 Japan

¥1480 (US$13.03)

Media : Excellent (EX), Jacket : No Cover

*No return for playing condition, No Sleeve

BUY

Aiko Hirano - Hoshi Hitotsu Wagamune Ni

VICTOR V40155 Japan

¥1980 (US$17.43)

Media : Very Good Plus (VG+), Jacket : No Cover

*No return for playing condition

BUY

Aiko Hirano - Hoshi Hitotsu Wagamune Ni

VICTOR V40155 Japan

¥1280 (US$11.27)

Media : Acceptable (VG)

*No return for playing condition, Mold on Media

BUY

Aiko Hirano - Hoshi Hitotsu Wagamune Ni

VICTOR V40155 Japan

¥1980 (US$17.43)

Media : Excellent (EX), Jacket : No Cover

*No return for playing condition

BUY

Aiko Hirano - Hoshi Hitotsu Wagamune Ni

VICTOR V40155 Japan

¥1980 (US$17.43)

Media : Excellent (EX), Jacket : No Cover

*No return for playing condition, Company Sleeve

BUY

Aiko Ito - Saihate NO Bojo

VICTOR PV21 Japan

¥580 (US$5.11)

Media : Very Good Plus (VG+), Jacket : Very Good Plus (VG+)

Stamp on Cover, Stamp on Label

BUY

Akane Nanjyo - Hi No Kawa / Ame No Sanbashi

Enka

SOLARS MERCURY SM2039 Japan

¥350 (US$3.08)

Media : Very Good Plus (VG+), Jacket : Very Good Plus (VG+)

*The image is not from actual item.

BUY

Akane Nanjyo - Hi No Kawa / Ame No Sanbashi

Enka

SOLARS MERCURY SM2039 Japan

¥449 (US$3.95)

Media : Excellent (EX), Jacket : Excellent (EX)

*The image is not from actual item.

BUY

Akane Nanjyo - Hi No Kawa / Ame No Sanbashi

Enka

SOLARS MERCURY SM2039 Japan

¥449 (US$3.95)

Media : Very Good Plus (VG+), Jacket : Excellent (EX)

*The image is not from actual item.

BUY

Akari Uchida - ホテル・サンセット/追憶のボレロ

CRCN8100 Japan

¥449 (US$3.95)

Media : Very Good Plus (VG+)

*The image is not from actual item.

BUY

Akari Uchida - Kenshin/ Asako No Tabi

CBS SONY SOLB187 Japan

¥449 (US$3.95)

Media : Very Good Plus (VG+), Jacket : Very Good Plus (VG+)

*The image is not from actual item.

BUY

Akari Uchida - ホテル・サンセット/追憶のボレロ

CRCN8100 Japan

¥449 (US$3.95)

Media : Very Good Plus (VG+)

*The image is not from actual item.

BUY

Akari Uchida - Abura Jigoku / Ehude No Hito

CBS SONY SOLB114 Japan

¥449 (US$3.95)

Media : Very Good Plus (VG+), Jacket : Very Good Plus (VG+)

*The image is not from actual item.

BUY

Akari Uchida - Best

CBS SONY 25AH309 Japan 1977

¥579 (US$5.10)

Media : Excellent (EX), Jacket : Very Good Plus (VG+)

Scuff on Cover, Autographed *The image is not from actual item.

BUY

Akari Uchida - ホテル・サンセット/追憶のボレロ

CRCN8100 Japan

¥449 (US$3.95)

Media : Like New (M-)

SEALED, Obi *The image is not from actual item.