TEICHIKU Records Mail Order RECORD CITY Japan
日本語 中文 Español 0

All items TEICHIKU ( in all )

BUY

Ai George - Besthit

TEICHIKU BH1537 Japan

¥1480 (US$10.64)

Media : Excellent (EX), Jacket : Excellent (EX), Obi : Excellent (EX)

*The image is not from actual item.

BUY

Ai George - Besthit

TEICHIKU BH1537 Japan

¥649 (US$4.66)

Media : Very Good Plus (VG+), Jacket : Very Good Plus (VG+)

*The image is not from actual item.

BUY

Ai George - Cu Cu Rru Cu Cu Paloma / Cielito Lindo

TEICHIKU NS353 Japan

¥449 (US$3.23)

Media : Very Good Plus (VG+), Jacket : Very Good Plus (VG+)

*The image is not from actual item.

BUY

Ai George - Garasu No Jonny

TEICHIKU GM50 Japan

¥579 (US$4.16)

Media : Very Good Plus (VG+), Jacket : Very Good Plus (VG+), Obi : Excellent (EX)

*The image is not from actual item.

BUY

Ai George - Hit Syu

TEICHIKU SS99 Japan

¥449 (US$3.23)

Media : Acceptable (VG), Jacket : Acceptable (VG)

SEALED, LINER, Tear on Cover *The image is not from actual item.

BUY

Ai George - Senyu / Dotonbori Sagan / Akai Glass

TEICHIKU NX19 Japan

¥449 (US$3.23)

Media : Very Good Plus (VG+), Jacket : Excellent (EX), Obi : Very Good Plus (VG+)

*The image is not from actual item.

BUY

Ai George - Wakare No Ballade / Kumo Wo Sora Wo Anata Wo

TEICHIKU SN700 Japan

¥449 (US$3.23)

Media : Very Good Plus (VG+), Jacket : Very Good Plus (VG+)

*The image is not from actual item.

BUY

Ai George - Yoru Wa Nagareru / Aru Koi No Monogatari

TEICHIKU NS315 Japan

¥449 (US$3.23)

Media : Acceptable (VG), Jacket : Very Good Plus (VG+)

*The image is not from actual item.

BUY

Ainosuke Izumo / Humiyo Sekiguchi - Yasuki Busi / Izumo Ondo

TEICHIKU CS731 Japan

¥449 (US$3.23)

Media : Very Good Plus (VG+), Jacket : Very Good Plus (VG+)

Light Scratch on Media *The image is not from actual item.

BUY

Airee Takashi / Rieko Mikai - Kasbah No Onna / Kasbah No Onna

TEICHIKU SN468 Japan 1967

¥449 (US$3.23)

Media : Excellent (EX), Jacket : Very Good Plus (VG+)

*The image is not from actual item.

BUY

Airee Takashi / Rieko Mikai - Kasbah No Onna / Kasbah No Onna

TEICHIKU SN468 Japan 1967

¥449 (US$3.23)

Media : Bad (VG-), Jacket : Acceptable (VG)

Heavy Mark on Media, Heavy Scuff on Media *The image is not from actual item.

BUY

Aki Yashiro - Ai Hitosuji / Ai No Shuunen

Enka

TEICHIKU RS302 Japan

¥850 (US$6.11)

Media : Excellent (EX), Jacket : Excellent (EX)

*The image is not from actual item.

BUY

Aki Yashiro - Ai Hitosuji / Ai No Shuunen

Enka

TEICHIKU RS302 Japan

¥656 (US$4.72)

Media : Excellent (EX), Jacket : Very Good Plus (VG+)

Cover Soiled *The image is not from actual item.

BUY

Aki Yashiro - Ai Hitosuji / Ai No Shuunen

Enka

TEICHIKU RS302 Japan

¥650 (US$4.67)

Media : Acceptable (VG), Jacket : Acceptable (VG)

*The image is not from actual item.

BUY

Aki Yashiro - Ai Hitosuji / Wakare No Ferry Boat

Enka

TEICHIKU SN1397 Japan 1974

¥249 (US$1.79)

Media : Very Good Plus (VG+), Jacket : Excellent (EX)

*The image is not from actual item.

BUY

Aki Yashiro - Ai Hitosuji / Wakare No Ferry Boat

Enka

TEICHIKU SN1397 Japan 1974

¥249 (US$1.79)

Media : Excellent (EX), Jacket : Acceptable (VG)

Hard Stain on Cover *The image is not from actual item.

BUY

Aki Yashiro - Ai Hitosuji / Wakare No Ferry Boat

Enka

TEICHIKU SN1397 Japan 1974

¥249 (US$1.79)

Media : Bad (VG-), Jacket : Acceptable (VG)

*The image is not from actual item.

BUY

Aki Yashiro - Ai Hitosuji / Wakare No Ferry Boat

Enka

TEICHIKU SN1397 Japan 1974

¥249 (US$1.79)

Media : Excellent (EX), Jacket : Excellent (EX)

*The image is not from actual item.

BUY

Aki Yashiro - Ai No Jyouken / Hitorine

Enka, Kayōkyoku, Enka

TEICHIKU RS105 Japan 1979

¥350 (US$2.52)

Media : Very Good Plus (VG+), Jacket : Very Good Plus (VG+)

BUY

Aki Yashiro - Ai No Jyouken / Hitorine

Enka, Kayōkyoku, Enka

TEICHIKU RS105 Japan 1979

¥449 (US$3.23)

Media : Excellent (EX), Jacket : Very Good Plus (VG+)

*The image is not from actual item.

BUY

Aki Yashiro - Ai No Jyouken / Hitorine

Enka, Kayōkyoku, Enka

TEICHIKU RS105 Japan 1979

¥449 (US$3.23)

Media : Excellent (EX), Jacket : Very Good Plus (VG+)

*The image is not from actual item.

BUY

Aki Yashiro - Ai No Kisetsu

Enka

TEICHIKU PP10934 Japan 1978

¥579 (US$4.16)

Media : Acceptable (VG), Jacket : Very Good Plus (VG+), Obi : Very Good Plus (VG+)

BUY

Aki Yashiro - Ai No Shuchakueki

Enka, Enka, Kayōkyoku

TEICHIKU PP10578 Japan

¥579 (US$4.16)

Media : Excellent (EX), Jacket : Very Good Plus (VG+)

*The image is not from actual item.

BUY

Aki Yashiro - Ai No Shuchakueki

Enka, Enka, Kayōkyoku

TEICHIKU PP10578 Japan

¥579 (US$4.16)

Media : Excellent (EX), Jacket : Excellent (EX)

*The image is not from actual item.

BUY

Aki Yashiro - Ai No Shuchakueki/ Nami Dano Enka

Enka

TEICHIKU RS85 Japan 1979

¥299 (US$2.15)

Media : Excellent (EX), Jacket : Very Good Plus (VG+)

*The image is not from actual item.