Nhạc Vàng Records Mail Order RECORD CITY Japan
A文
¥$
0

All items Nhạc Vàng ( in all )

BUY

Khánh Ly - Thương Một Người

Nhạc Vàng, Ballad

Diễm Xưa, Diễm Xưa DXCD 06 US

JP¥4410

Media : Very Good Plus (VG+)

Media Soiled, Scuff on Case