Rōkyoku Records Mail Order RECORD CITY Japan
日本語 中文 Español 0

All items Rōkyoku ( in all )

BUY

Haruo Minami - Gin hira wataridori

Kayōkyoku, Rōkyoku

TEICHIKU SN779 Japan 1969

¥449 (US$3.43)

Media : Very Good Plus (VG+), Jacket : Very Good Plus (VG+)

*The image is not from actual item.

BUY

Haruo Minami - Gin hira wataridori

Kayōkyoku, Rōkyoku

TEICHIKU SN779 Japan 1969

¥349 (US$2.66)

Media : Very Good Plus (VG+), Jacket : Very Good Plus (VG+)

*The image is not from actual item.

BUY

Haruo Minami - 紀伊国屋文左エ門 / うちの社長

Kayōkyoku, Rōkyoku, Theme

TEICHIKU SS117 Japan 1966

¥449 (US$3.43)

Media : Very Good Plus (VG+), Jacket : Very Good Plus (VG+)

*The image is not from actual item.

BUY

Haruo Minami - 紀伊国屋文左エ門 / うちの社長

Kayōkyoku, Rōkyoku, Theme

TEICHIKU SS117 Japan 1966

¥449 (US$3.43)

Media : Very Good Plus (VG+), Jacket : Acceptable (VG)

*The image is not from actual item.

BUY

Haruo Minami - 紀伊国屋文左エ門 / うちの社長

Kayōkyoku, Rōkyoku, Theme

TEICHIKU SS117 Japan 1966

¥350 (US$2.67)

Media : Very Good Plus (VG+), Jacket : Excellent (EX)

*The image is not from actual item.

BUY

Haruo Minami - 織田信長 /太閤おどり

Kayōkyoku, Rōkyoku

TEICHIKU SN895 Japan 1970

¥449 (US$3.43)

Media : Very Good Plus (VG+), Jacket : Very Good Plus (VG+)

*The image is not from actual item.

BUY

Koshiwaka Kyoyama - Aizu no kotetsu (bunji goroshi / Chi kemuri toukayama)

Rōkyoku

TEICHIKU NL2094 Japan

¥350 (US$2.67)

Media : Very Good Plus (VG+), Jacket : Very Good Plus (VG+)

LINER, Heavy Mark on Media *The image is not from actual item.

BUY

Koshiwaka Kyoyama - Aizu no kotetsu (bunji goroshi / Chi kemuri toukayama)

Rōkyoku

TEICHIKU NL2094 Japan

¥249 (US$1.90)

Media : Acceptable (VG), Jacket : Excellent (EX)

LINER, Heavy Mark on Media *The image is not from actual item.

BUY

Koshiwaka Kyoyama - Raiden and Star Anise compared to East and West Men

Rōkyoku

TEICHIKU RECORDS NL2281 Japan

¥480 (US$3.66)

Media : Excellent (EX), Jacket : Very Good Plus (VG+)

LINER *The image is not from actual item.

BUY

Midori Hatakeyama - Danchone sakaba/Roukyoku wataridori

Rōkyoku

COLUMBIA SAS252 Japan 1964

¥349 (US$2.66)

Media : Very Good Plus (VG+), Jacket : Very Good Plus (VG+)

Hard Stain on Cover *The image is not from actual item.

BUY

Midori Hatakeyama - Danchone sakaba/Roukyoku wataridori

Rōkyoku

COLUMBIA SAS252 Japan 1964

¥449 (US$3.43)

Media : Very Good Plus (VG+), Jacket : Very Good Plus (VG+)

*The image is not from actual item.

BUY

Shusai Hiyoshi River - Roukyoku hidarijingorou neko mochi

Rōkyoku

TEICHIKU NL2180 Japan 1966

¥980 (US$7.48)

Media : Acceptable (VG), Jacket : Acceptable (VG)

LINER *The image is not from actual item.

BUY

Taro Hitofushi - Roukyoku oke sa kaidou / Oyabaka jinsei

Rōkyoku, Enka

CROWN CW581 Japan 1966

¥449 (US$3.43)

Media : Acceptable (VG), Jacket : Acceptable (VG)

*The image is not from actual item.

BUY

Taro Hitofushi - Roukyoku oke sa kaidou / Oyabaka jinsei

Rōkyoku, Enka

CROWN CW581 Japan 1966

¥449 (US$3.43)

Media : Excellent (EX), Jacket : Very Good Plus (VG+)

*The image is not from actual item.

BUY

Yonewaka Suzuki - 特撰浪曲名人集

Rōkyoku

TEICHIKU RECORDS NL22523 Japan

¥1916 (US$14.62)

Media : Very Good Plus (VG+), Jacket : Very Good Plus (VG+)

*The image is not from actual item.

BUY

Yukieda Kyoyama, Musician Hatsuko Fujinobu - Aizu no kotetsu ( kotetsu to shinmontatsugorou )

Rōkyoku

TEICHIKU NL2167 Japan

¥600 (US$4.58)

Media : Very Good Plus (VG+), Jacket : Very Good Plus (VG+)

LINER *The image is not from actual item.